HABERLER-DUYURULAROKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ


Yazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın - Şebnem Akyol Gürler

Kitap Adı : Okulda Değerler Eğitimi Yöntemler-Etkinlikler-Kaynaklar

Yayınevi : NOBEL Akademik Yayıncılık

Son yıllarda hızla yok olmaya doğru giden değerlerimizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Millî Eğitim Bakanlığı yeni geliştirdiği öğretim programlarına doğrudan değerlerimizle ilgili konuları yerleştirmiştir.

Derslerin yanında Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını istemektedir. Okulda değer eğitimi çalışması tüm okul personelinin görevidir. Bakanlığın değer eğitimi çalışmaları istemesi üzerine okulda, başta yönetici ve PDR’ciler olmak üzere tüm öğretmenler bir arayışa geçtiler ve birçok başarılı çalışmalar yaptılar. Ancak “Değer eğitimiyle ilgili ne yapabiliriz?” arayışı ve kaynak ihtiyacı devam etti.

Bu kitap, eğitimcilerimizin değer eğitimi çalışmalarına yardımcı olmak üzere derlenmiş bir çalışmadır. Burada tavsiye edilen etkinlik ve yöntemler çeşitli kaynaklarda bulunabilir biz bunları bir araya getirdik ve eğitimcilerimizin hizmetine sunmak istedik. Bu açıdan bu eserin bir anlamda el kitabı olma özelliği vardır.DEĞERLER SANDIĞI'nın ilk 10 kitabı tamamlandı.

http://nobelyayin.com/


DEĞER SANDIĞI OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYALLERİ :SAYGIYazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-

SAYGI

Yayınevi  :  NOBEL Akademik Yayıncılık

Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri adını verdiğimiz seri çalışmamızda öğrencilerinize değerleri zevkle ve ilgiyle öğretebileceğiniz çeşitli başlıklar var.

Farkında olduğumuz ya da farkına varmadan uyguladığımız değer kalıplarını, size sunduğumuz bu materyal ve yöntemlerle öğrettiğinizde, öğrencilerimizin farkındalıklarını arttıracak, problem çözebilen, alternatif öneriler sunabilen, erdemli bireyler haline gelmelerine yardımcı olabileceksiniz.

Bu kitaplarımızda öğrencilerinize fotokopi vererek uygulayabileceğiniz birçok etkinlik bulacaksınız.DEĞER SANDIĞI OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYALLERİ :MİSAFİRPERVERLİKYazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-

MİSAFİRPERVERLİK

Yayınevi  :  NOBEL Akademik Yayıncılık

Eğitimcilerimize kendi ilgi ve yeteneklerine etkinlik çeşidi seçme imkânı sağlayan setimizde çeşitli başlıklar var. Bunları; Drama, Yaşayarak Öğrenme, Kulüp Etkinlikleri, Öykü, Kavram Açıklaması, Beyin Fırtınası, Röportaj Yapma, Gezi Gözlem, Materyal Üretme, Meslekler ve Değerler, Yaratıcı Yazma Etkinlikleri, Metafor, İstasyon, Jigsaw, Bilmece Bulmaca, Fıkra, Film Tavsiye/Yorumlama, Eğitsel Oyun, Örnek Olay, Şarkı, Şiir, Poster/Afiş, Proje Hazırlama, Resim Yorumlama, Karagöz ve Hacivat, Geleneklerimizde Değerlerimiz, Tekerleme, Mânilerde, Atasözü ve Deyimlerde Değerler, Kitap Tavsiyeleri, Mevlana’dan, Nükte ve Örnek Kişilik olarak sıralayabiliriz.

Ayrıca, Ölçme Değerlendirme testlerinin yanında Veli Mektubu ve Aile Katılımı bölümleri de yer almaktadır.


DEĞER SANDIĞI OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYALLERİ : MERHAMETYazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-

MERHAMET

Yayınevi  :  NOBEL Akademik Yayıncılık

Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri adını verdiğimiz seri çalışmamızda öğrencilerinize değerleri zevkle ve ilgiyle öğretebileceğiniz çeşitli başlıklar var.

Farkında olduğumuz ya da farkına varmadan uyguladığımız değer kalıplarını, size sunduğumuz bu materyal ve yöntemlerle öğrettiğinizde, öğrencilerimizin farkındalıklarını arttıracak, problem çözebilen, alternatif öneriler sunabilen, erdemli bireyler haline gelmelerine yardımcı olabileceksiniz.

Bu kitaplarımızda öğrencilerinize fotokopi vererek uygulayabileceğiniz birçok etkinlik bulacaksınız.


DEĞER SANDIĞI OKULEĞİTİMİ MATERYALLERİDA DEĞERLER  :SEVGİYazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-

SEVGİ

Yayınevi  :  NOBEL Akademik Yayıncılık

Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri adını verdiğimiz seri çalışmamızda öğrencilerinize değerleri zevkle ve ilgiyle öğretebileceğiniz çeşitli başlıklar var.

Farkında olduğumuz ya da farkına varmadan uyguladığımız değer kalıplarını, size sunduğumuz bu materyal ve yöntemlerle öğrettiğinizde, öğrencilerimizin farkındalıklarını arttıracak, problem çözebilen, alternatif öneriler sunabilen, erdemli bireyler haline gelmelerine yardımcı olabileceksiniz.

Bu kitaplarımızda öğrencilerinize fotokopi vererek uygulayabileceğiniz birçok etkinlik bulacaksınız.


DEĞER SANDIĞI OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYALLERİ :AİLE BİRLİĞİYazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-

AİLE BİRLİĞİ

Yayınevi  :  NOBEL Akademik Yayıncılık

Bu set, eğitimcilerimize ilgi ve yeteneklerine göre etkinlik seçme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca sette, eğitimcilerimizin, öğrencilerine fotokobi vererek uygulayabileceği birçok etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikleri; Drama, Yaşayarak Öğrenme, Klüp Etkinlikleri, Öykü, Kavram Açıklaması, Beyin Fırtınası, Röportaj Yapma, Gezi Gözlem, Materyal Üretme, Meslekler ve Değerler, Yaratıcı Yazma Etkinlikleri, Metafor, İstasyon, Jigsaw, Bilmece Bulmaca, Fıkra, Film Tavsiye / Yorumlama, Eğitsel Oyun, Örnek Olay, Şarkı, Şiir, Poster / Afiş, Proje Hazırlama, Resim Yorumlama, Karagöz ve Hacivat, Geleneklerimizde Değerlerimiz, Tekerleme, Mânilerde Atasözü ve Deyimlerde Değerler, Kitap Tavsiyeleri, Mevlana'dan, Nükte ve Örnek Kişilik olarak sıralayabiliriz.


DEĞER SANDIĞI OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYALLERİ : İYİMSERLİK
Yazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-

İYİMSERLİK

Yayınevi  :  NOBEL Akademik Yayıncılık

Bu seri çalışma ile farkında olduğumuz ya da farkına varmadan uyguladığımız değer kalıplarını öğrencilerinize, size sunduğumuz materyal ve yöntemlerle öğrettiğinizde, onların farkındalıklarını arttıracak problem çözebilen, alternatif öneriler sunabilen, erdemli bireyler hâline gelmelerine yardımcı olacaksınız.

Çalışmamızda, öğrencilerin değer bilincini test etmelerine yardımcı olacak Ölçme Değerlendirme testleri yer almakta ayrıca eğitimde önemli bir payı olan ailelerin, eğitimin içine çekilmesini böylece öğrencilerin öğrendiği bilgileri evde de uygulayabilmesini amaçlayan Veli Mektubu ve Aile Katılımı bölümleri de bulunmaktadır.


DEĞER SANDIĞI OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYALLERİ : NAZİK OLMAK(NEZAKET)Yazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-

NAZİK OLMAK(NEZAKET)

Yayınevi  :  NOBEL Akademik Yayıncılık

Değerler Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri adını verdiğimiz seri çalışmamızda NAZİK OLMAK (NEZAKET) değerini öğretebileceğiniz çeşitli başlıklar var. Bu başlıkları kullanarak erdemli ve değerlerine saygılı bir nesil yetiştirmek sizlerin elinde. Farkında olduğumuz ya da farkına varmadan uyguladığımız değer kalıplarını, size sunduğumuz bu materyal ve yöntemlerle öğrettiğinizde, öğrencilerinizin farkındalıklarını artıracak; problem çözebilen, alternatif öneriler sunabilen, erdemli bireyler haline gelmelerine yardımcı olabileceksiniz. Öğrencilerimizin konuyu daha iyi kavrayabilmesi ve içselleştirebilmesi için Drama, Yaşayarak Öğrenme, Kulüp Etkinlikleri, Öykü, Kavram Açıklaması, Beyin Fırtınası, Röportaj Yapma, Gezi Gözlem, Materyal Üretme, Meslekler ve


DEĞER SANDIĞI OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYALLERİ : LİDERLİK VE CESARETYazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-                                                   Liderlik ve Cesaret

Yayınevi  :  NOBEL Akademik Yayıncılık

Değerler Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri adını verdiğimiz seri çalışmamızda LİDERLİK VE CESARET değerini öğretebileceğiniz çeşitli başlıklar var. Bu başlıkları kullanarak erdemli ve değerlerine saygılı bir nesil yetiştirmek sizlerin elinde. Farkında olduğumuz ya da farkına varmadan uyguladığımız değer kalıplarını, size sunduğumuz bu materyal ve yöntemlerle öğrettiğinizde, öğrencilerinizin farkındalıklarını artıracak; problem çözebilen, alternatif öneriler sunabilen, erdemli bireyler haline gelmelerine yardımcı olabileceksiniz.DEĞER SANDIĞI OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYALLERİ:EMPATİYazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-                                                   Empati

Yayınevi  :  NOBEL Akademik Yayıncılık

Değerler Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri adını verdiğimiz seri çalışmamızda EMPATİ değerini öğretebileceğiniz çeşitli başlıklar var. Bu başlıkları kullanarak erdemli ve değerlerine saygılı bir nesil yetiştirmek sizlerin elinde. Farkında olduğumuz ya da farkına varmadan uyguladığımız değer kalıplarını, size sunduğumuz bu materyal ve yöntemlerle öğrettiğinizde, öğrencilerinizin farkındalıklarını artıracak; problem çözebilen, alternatif öneriler sunabilen, erdemli bireyler haline gelmelerine yardımcı olabileceksiniz.


 


DEĞER SANDIĞI OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYALLERİ:SORUMLULUKDanışman :   Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri-                                                   Sorumluluk

Yayınevi : NOBEL Akademik Yayıncılık


Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri adını verdiğimiz seri çalışmamızda SORUMLULUK değerini öğretebileceğiniz çeşitli başlıklar var. Bu başlıkları kullanarak erdemli ve değerlerine saygılı bir nesil yetiştirmek sizlerin elinde. Farkında olduğumuz ya da farkına varmadan uyguladığımız değer kalıplarını, size sunduğumuz bu materyal ve yöntemlerle öğrettiğinizde, öğrencilerimizin farkındıklarını artıracak: problem çözebilen, alternatif öneriler sunabilen, erdemli bireyler haline gelmelerine yardımcı olabileceksiniz. Bu kitapcıkta öğrencilerinize fotokopi ederek uygulayabileceğiniz bir çok etkinlik bulacaksınızERDEMLER SERİSİ
Danışman: Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Erdemler Serisi

Yayınevi  : NOBEL Akademik Yayıncılık

 

Erdem Eğitimi, sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan bireylerin yetişmesi için gerekli ve vazgeçilmez bir eğitimdir.


Bu sette temel on erdem; masallar, hikâyeler, dramalar, oyunlar, bulmacalar, ev içi ve sınıf içi etkinliklerle anlatılıyor.


İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan kazanım ve kavramları da destekleyen bu set, hem içerik hem öğretim yöntemleri bakımından eğitimciler ve anne babalar için de mükemmel bir kaynak olacak.


AİLEDE AHLAK EĞİTİMİ


Yazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Ailede Ahlak Eğitimi

Yayınevi  : TİMAŞ Yayınları  


Bu kitap, çocukları için sorumluluk ve endişe duyan anne babalara, büyük anne ve büyük babalara, öğretmenlere ve tüm yetişkinlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. “Kendimi geliştirmek istiyorum. Sorunlar çıkmadan hazırlıklı olmak istiyorum. Kendi annem babamdan daha iyi bir yetişkin olmak istiyorum. Çevremde korkunç hatalar yapan, herşeye başkaldırmış ergen ve gençlerden korkuyorum. Bir hata yapmak istemiyorum.” diyenler, bu kitapta aradıklarını bulabilirler. “Çocuk eğitimi konusunda bilgilenmeye kimlerin ihtiyacı vardır?” sorusuna, “tüm anne babaların” diyenler olduğu gibi, “bazılarının ihtiyacı vardır”, diyenler de vardır.


OKULDA AHLAK EĞİTİMİ VE

AHLAK ÖĞRETİMİNDE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ YÖNTEMİ
Yazarı     : Prof.Dr.Mehmet Zeki Aydın  

Kitap Adı : Okulda Ahlak Eğitimi ve Ahlak Eğitiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Yayınevi  : NOBEL Akademik Yayıncılık


Ahlâk eğitimi, ailede başlar, okul ile devam eder, hayat boyu bireyin çabalarıyla ve çevrenin etkisiyle oluşur. Ahlâk eğitiminin amacı, okuldaki tüm eğitim etkinliklerini tamamlamak, bağlamak, yüceltmek ve asilleştirmektir. Bu da tüm okulun görevidir, yani, ahlâk eğitimi okulun yöneticilerinden, hizmetlilerine kadar tüm görevlilerin sorumluluğu ve etkisi altındadır. Özellikle öğretmenlerin davranışları, ahlâk eğitimi konusunda çok etkilidir. Bu nedenle ahlâk eğitimi için tüm derslerin ve okulun tüm birimlerinin ortaklaşa çalışmaları önemlidir.